Bække

Udgivelser

Udgivelser

Bække Sogn II

Valdemar Andersens bog Bække Sogn II, der blev udgivet af Historisk Udvalg for Bække Sogn i 1973 kan købes ved henvendelse til Arkivet. Bogen er på 192 sider og omhandler udviklingen i byen og sognet inden for skolevæsenet, handels- og foreningslivet samt ejendomshistorie i tiden fra omkring 1900 – 1970. Den fås ved henvendelse til Arkivet og koster 10,- kr. + porto ved forsendelse.

Kro og Kromænd i Bække

Arkivet udsendte i 2018 historien om Bække Kro og de forskellige kromænd, der har ejet eller bestyret kroen fra slutningen af 1600-tallet til i dag. Bogen er på 54 sider og forsynet med mange billeder. Prisen er 75,- kr. + porto ved forsendelse.

Bække Moses forvandlinger

I denne bog, udgivet i 2022, fortælles der om den oprindelige frie natur i Bække Mose, der i 1920erne blev omdannet til frugtbar eng- og agerjord for dernæst at blive gravet op til tørv under og efter 2. Verdenskrig. Siden er mosen igen blevet et naturområde. Lokale fortællere beretter om livet og forholdene i tørvegravetiden, illustreret med mange billeder. Bogen er på 88 sider og koster 125 kr. + porto ved forsendelse.

Glimt fra Bække og Veerst Sogne

Siden 2011 har Bække-Veerst Lokalarkiv årligt udgivet og foræret foreningens medlemmer et hefte, hvori indgår artikler med historisk indhold, ejendomshistorie, erindringer og biografier af personer fra de to sogne.

Hefter fra foregående år kan købes for 40,- kr. pr. stk. + porto ved forsendelse.

ArkivNyt

Medlemmer af foreningen Bække-Veerst Lokalarkiv modtager 2 – 3 gange om året ArkivNyt, hvori der informeres om aktuelle emner og kommende arrangementer.