Bække

Samling

Arkivets samlinger

Bække-Veerst Lokalarkiv samler på alt, som kan fortælle ”en lille bid” af Veerst og Bække sognes kulturhistorie.

 

Arkivalier:

 • materiale fra forretninger og håndværkere
 • protokoller og andet fra foreninger
 • skøder, aftægtskontrakter, matrikelkort mv.
 • breve, skudsmålsbøger og erindringer
 • litteratur om personer, begivenheder og egnens historie

Billeder:

 • gamle og nye fotos fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel, af huse og gårde mm.
 • film og lydbånd

Aviser, blade og avisudklip:

 • ugeaviser
 • skoleblade
 • pensionistforeningens udgivelser
 • løse avisudklip og udklipsmapper

Det indsamlede materiale er tilgængeligt for alle med de begrænsninger, som loven og giverne har bestemt og søgbart på lokalarkivernes hjemmeside www.arkiv.dk.