Bække

Motionscentret

Motionscenterets åbningstider:

Dagligt fra 05.00 til 22.00 hele året rundt

Regler for anvendelse af motionscenteret

Adgang til motionscenteret købes ved henvendelse i cafeteriet, på tlf. +45 20 28 24 85, eller på mail: info@haervejshallen.dk

Adgangsnøglen skal altid medbringes når centeret benyttes, da der foretages kontrol.

Der kan købes adgang for 1 person til flg. priser:

Der udleveres en adgangsnøgle, som er personlig og den gælder kun for den person, i hvis navn nøglen er oprettet.

Adgang for familier :

Familie kort gælder for 2 voksne personer i en husstand, samt hjemmeboende børn indtil 20 år.

NB. Børn under 15 år har kun adgang ifølge med en voksen.