Velkommen til Bække-Veerst lokalarkiv

Foreningen Bække-Veerst Lokalarkiv

Allerede i 1962 blev der oprettet et Sognearkiv i Bække og indrettet i et kælderrum under Bække skole.

På et tidspunkt blev arkivalierne flyttet til Vejen, men i 2010 blev foreningen Bække-Veerst Lokalarkiv oprettet, og arkivalierne kom tilbage til Bække, hvor de i første omgang blev anbragt i samme kælderrum som hidtil.

I 2013 fik foreningen mulighed for at flytte ind i den tidligere bestyrerbolig til Bække Rutebilstation og har siden da haft sine lokaler her.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, der vælges ved den årlige generalforsamling, se Vedtægterne.

Bestyrelsen består af:

Formand:

Søren Frederiksen
75 38 97 06 /53 15 98 19
fredensbo@profibermail.dk

Kasserer:

Lars Tersbøl
24 61 65 39
lrstersbl55@gmail.com

Sekretær:

Jytte Rauh
30613257
jrauh@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem:

Arne Johan Jeppesen
21 75 93 27
arne-johan@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem:

Arne Primda
75 38 93 40
arne.primdal@sol.dk

Suppleant:

Inger Degn
51 18 48 56
inger_degn@hotmail.dk

Medlemskab

Det årlige kontingent er 100,00 kr., som kan overføres til foreningens konto hos Sparekassen Kronjylland konto nr. 6233 10203104 eller betales kontant ved henvendelse til ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Læs vedtægter for Bække-Veerst Lokalarkiv her...


© 2020 Bække.