Bække

Bække-Veerst Lokalarkiv

Velkommen til

Bække-Veerst lokalarkiv

Arkivet har virket siden 1962, under navnet Veerst-Bække Sognearkiv, og har gennem en lang periode hørt under arkivet i Vejen. Foreningen Bække-Veerst Lokalarkiv stiftet i 2010.

Kontakt

Bække-Veerst lokalarkiv 
Vestergade 2 
6622 Bække

Bække-Veerst lokalarkivs kommende arrangementer:

Tirsdag d. 8. november 2022

På grund af valget ændres datoen for Leif Kroghs foredrag til den 8. november. Leif Krogh fortæller om sin barndom i Veerst og skoletid i Bække på Tagskægget i Lindecentret kl. 19.30.