Bække

Bække Lokalråd

Velkommen til

Bække Lokalråd

Et lokalråd er en privat forening der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråd er i modsætning til lokaludvalg ikke omfattet af Kommunestyrelseslovens § 65 d.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kultur- og fritidsopgaver.

Et lille udpluk af de projekter der arbejdes på lige nu:

Frugthave

Minigolf

P-plads til lastbiler

Optimering af vandreruter på Hærvejen

og mange flere både større og mindre projekter.

Sidder du med noget som du synes vi skal tage op i lokalrådet, eller er du med i en forening i Bække som kunne bruge lidt hjælp ude fra, så kontakt os gerne.

Lokalrådet holder sommerferie, indtil første uge i august, hvor vi mødes igen. 

Kontakt

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Jeppe Kristensen

Bække Lokalråd Bestyrelse

Formand: Jeppe Kristensen
Kasserer: LarsOle Kjær Jensen
Menige medlemmer: Kim Svendsen, Peter Kristensen,  og Daniel Bruun
Lokalråd 2023

Formålet med et Lokalråd

Et lokalråd kan blandt andet...
 
  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.
Vejen Kommune har ingen formelle krav til, hvordan et lokalråd sammensættes. Dette skyldes, at lokalrådene i Vejen Kommune er opstået som en græsrodsbevægelse og denne lokale drivkraft skal sikres bibeholdt.
 
Som udgangspunkt skal lokalrådet dog være sammensat på baggrund af et valg og/eller sammensat af repræsentanter for lokalområdets foreninger. Dermed sikres en lokal opbakning til lokalrådets arbejde og hjemmel til at kunne tale på lokalområdets vegne. Ligeledes skal lokalrådet have vedtægter og være registreret som en forening.
 
De 24 lokalråd er sammensat på forskellig vis. Flertallet har haft et valg blandt byens borgere, eksempelvis ved afholdelse af borgermøde, mens vælger at lokalrådet består af medlemmer fra det lokale foreningsliv.

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne.

Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer.

Kontakt Lokalrådet, hvis du også brænder for at sikre fællesskabet og nærdemokratiet i lige præcis din landsby.

Bække Lokalråd

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Jeppe Kristensen
Tlf.: +45 50 86 40 45
E-mail:  baekkelokalraad@gmail.com
De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner.
 
Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.