Velkommen til Bække Lokalråd

Et lokalråd er en privat forening der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråd er i modsætning til lokaludvalg ikke omfattet af Kommunestyrelseslovens § 65 d.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kultur- og fritidsopgaver.

Bække Lokalråd

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Gitte Jakobsen
Tlf.: +45 61 39 83 18
E-mail: baekkelokalraad@gmail.com

Bække Lokalråd Bestyrelse

(Nyt billede kommer snart)

Formand: Gitte Jakobsen
Kasserer: Agnes Warncke
Sekretær: Rikke Stenger
Medlemmer: Peter Kristensen, Steffen Thomsen og Lars Ole Kjær Jensen.

Bække Lokalråd kommende arrangementer:

  • Den årlige affaldsindsamling i Bække
    Søndag d. 18. april 2021 kl 10-12

Velkomstpakke

Pr. 1. januar 2018 tilbydes alle tilflyttere, der køber fast ejendom med beboelse i Bække og opland en velkomstpakke med lidt info om Bække og forskellige gaver som på nuværende tidspunkt er sponseret af Bække Kro, Kjærs Blomsteri, Salon A, Hyldals Bryghus, Dagli Brugsen, Dyssegårdens Anlægsservice og Blomsterhuset. Flere kommer nok til.

For at være tilflytter skal man have haft bopæl udenfor postnummer 6622 i mindst 3 år.

Velkomstgaver og ydelser er personlige og kan kun udnyttes af den tilflyttede familie på den nye adresse.


Formålet med et Lokalråd


1. Hvad laver er lokalråd?
Et lokalråd kan blandt andet...
 
  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.
2. Sådan sammensættes et Lokalråd
Vejen Kommune har ingen formelle krav til, hvordan et lokalråd sammensættes. Dette skyldes, at lokalrådene i Vejen Kommune er opstået som en græsrodsbevægelse og denne lokale drivkraft skal sikres bibeholdt.
 
Som udgangspunkt skal lokalrådet dog være sammensat på baggrund af et valg og/eller sammensat af repræsentanter for lokalområdets foreninger. Dermed sikres en lokal opbakning til lokalrådets arbejde og hjemmel til at kunne tale på lokalområdets vegne. Ligeledes skal lokalrådet have vedtægter og være registreret som en forening.
 
De 24 lokalråd er sammensat på forskellig vis. Flertallet har haft et valg blandt byens borgere, eksempelvis ved afholdelse af borgermøde, mens vælger at lokalrådet består af medlemmer fra det lokale foreningsliv.
3. Lokalrådet på det politiske niveau

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne.

Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer.

4. Vil du også være med?
Kontakt Lokalrådet, hvis du også brænder for at sikre fællesskabet og nærdemokratiet i lige præcis din landsby.

Bække Lokalråd

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Peder Svendsen
Tlf.: +45 27119747
E-mail:  baekkelokalraad@gmail.com
5. Årlige dialogmøder
De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner.
 
Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.

© 2020 Bække.