Bække

Velkommen til Bække Lokalråd

NYHED

Se Hærvejshusets kalender her, og book samtidig huset til dit næste arrangement

Forårskoncert

Forårskoncert Bække sangkor afsluttede sæsonen med forårskoncert på Lindecentret Bække Sangkors forårskoncert på Lindecentret lørdag den 20. april, blev også i år en dejlig oplevelse med et feststemt kor og glade tilhørere.Sangkoret bød på både nye og mere kendte sange og på en forårskanon, hvor tilhørerne også sang med.Traditionen tro

Læs mere »

Hvorfor et Lokalråd?

Et lokalråd er en privat forening der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråd er i modsætning til lokaludvalg ikke omfattet af Kommunestyrelseslovens § 65 d.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kultur- og fritidsopgaver.

Et lille udpluk af de projekter der arbejdes på lige nu:

Frugthave

Minigolf

P-plads til lastbiler

Optimering af vandreruter på Hærvejen

Optimering af videregivelse af informationer til byens borgere

og mange flere både større og mindre projekter.

Sidder du med noget som du synes vi skal tage op i lokalrådet, eller er du med i en forening i Bække som kunne bruge lidt hjælp ude fra, så kontakt os gerne.

Lokalrådet holder sommerferie, indtil første uge i august, hvor vi mødes igen.

Hærvejsklyngen


Bække lokalråd er repræsenteret i Hærvejsklyngen. 

Læs mere om Hærvejsklyngen her

Bække Lokalråds Bestyrelse

Kontakt

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Kim Svendsen

Fra venste: Kim Svendsen, LarsOle Kjær, Peder Svendsen, Jeppe Kristensen, Daniel Brun

Formålet med et Lokalråd

1. Hvad laver et lokalråd?

Et lokalråd kan blandt andet…

  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.

Vejen Kommune har ingen formelle krav til, hvordan et lokalråd sammensættes. Dette skyldes, at lokalrådene i Vejen Kommune er opstået som en græsrodsbevægelse og denne lokale drivkraft skal sikres bibeholdt. Som udgangspunkt skal lokalrådet dog være sammensat på baggrund af et valg og/eller sammensat af repræsentanter for lokalområdets foreninger. Dermed sikres en lokal opbakning til lokalrådets arbejde og hjemmel til at kunne tale på lokalområdets vegne. Ligeledes skal lokalrådet have vedtægter og være registreret som en forening. De 24 lokalråd er sammensat på forskellig vis. Flertallet har haft et valg blandt byens borgere, eksempelvis ved afholdelse af borgermøde, mens vælger at lokalrådet består af medlemmer fra det lokale foreningsliv.

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne.

Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer.

lle beboere i Bække Sogn er velkomne i Bække Lokalråd. Det koster ikke noget at være med, og alle kan deltage i arbejdet.

Lokalrådet består idag af 5 bestyrelsesmedlemmer og derudover en række “Menige medlemmer”. De Menige medlemmer er som regel tilknyttet et udvalg eller de brænder for et projekt som de ønsker at gennemføre.

Vi har eksempelvis et udvalg der sørger for at frugthaven er velholdt. I dette udvalg skal man kunne lide at slå græs, beskære buske og træer, klippe hæk osv. Man skal også helst kunne lide at sidde på bænken efter veludført arbejde og drikke en øl eller en kop kaffe og dele nogle historier (sande eller usande) – Dette udvalg hygger sig.

Vi har et medlem der arbejder på at få etableret en lastbil P-plads i Bække. Dette arbejde er mere af politisk karakter. Der skal kommunikeres med kommunen, forsikringer skal være på plads, der skal tages tilbud hjem på entreprenør arbejdet osv.

De fleste onsdage holder vi “Workshop-onsdag”. Her mødes vi, helt uformelt og hjælper hinanden videre i arbejdet. Andre foreninger er også velkomne til at komme og få en snak om bestyrelses arbejde, projekter osv. 

Kunne du tænke dig at blive en del af dette lokale fællesskab, så kom og hør mere om hvad der sker i Lokalrådet og hvilke opgaver man kan være med til at løse når man deltager i lokalrådet – Der er kaffe på kanden, eller the, eller en kold sodavand eller øl.

 

Bække Lokalråd

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Kim Svendsen
Tlf.: +45 53 38 63 00
E-mail:  baekkelokalraad@gmail.com

De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner. Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.

Nyhedsbrev

 

Lokalrådet udsender fremover 1 månedligt nyhedsbrev.

Der vil være artikler om både afholdte og kommende arrangementer

Læs nyhedbrevet udsendt den 5/5-2024 her (Åbner i ny fane)

Tryk på knappen og tilmeld dig nyhedsbrevet (Åbner i ny fane)