Bække

Bække Lokalråd

Velkommen til

Bække Lokalråd

Et lokalråd er en privat forening der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråd er i modsætning til lokaludvalg ikke omfattet af Kommunestyrelseslovens § 65 d.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen, og dets opgaver kan omfatte lokalplaner, trafik og lokale veje, miljøbeskyttelse, folkeskolernes og daginstitutionernes drift mv. samt kultur- og fritidsopgaver.

Kontakt

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Gitte Jakobsen

Bække Lokalråd Bestyrelse

(Nyt billede kommer snart)

Formand: Gitte Jakobsen
Kasserer: Agnes Warncke
Sekretær: Rikke Stenger
Medlemmer: Peter Kristensen, Steffen Thomsen og Lars Ole Kjær Jensen.

Bække Lokalråd kommende arrangementer:

Lørdag d. 12. marts 2022 kl 11-19

Bække Messe 2022

Deltager liste til Bække Messen

FORENINGER:
1. Bække Lokalråd
2. Borgerforeningen
3. Hærvejshallen
4. Bække Sportsforening – BSF
5. Bække turistforening
6. Bække menighedsråd
7. Indre Mission
8. Bække Jagtforening
9. Bække Pensionistforening
10. Bække Lokalarkiv
11. Bække Eftermiddags-højskole
12. Bække Familie & Samfund
13. Dagli Brugsen Bække
14. Kragelund Forsamlingshus
15. Brugerrådet Lindecenteret
16. Bække Forsamlingshus
17. KFUM Spejderne
18. Bække Skolebestyrelse
19. Motion for seniorer
20. Bække Sangkor
 
VIRKSOMHEDER
1. DagligBrugsen
2. Degn El-teknik
3. Almondeli
4. DirectEspana
5 Nørregaard Biler
6. VM Kompensator
7. Bække Kro
8. Bække Mureforretning
9. Jette Garn
10. Dyssegårdens Anlægsservice
11. Bække EL
12. Conny (skind)
13. Sebastian ( Hydraulik)
14. Bække Forsamlingshus
15. Minwebshop.dk
16. Nygaard Blomster
17. Jyst Plast
18. Agnes Bed and Breakfast
19. macAdesign
20. Kamp Garn
21. Salon A
22. Fritag
23. Kragelund Rast
24. Hyldal’s Bryghus
25. Xtech
26. Schmidt’s Tømrer
27. Kvik Bolighandel
28. Bækkes Bed and Breakfast
29. Jessing & Sørensen
30. John Skovrup
31. Guldberg Andersen VVS
32. Pedersens Hjemmeservice
33. Bække Låseservice
34. Jysk Ventillation og Køleteknik
35. Pernittengryn v/Lisa Kjær
36. Finn Maler
37. MCB Teknik
38. Lauges Mandskab & Entreprenørservice

Formålet med et Lokalråd

Et lokalråd kan blandt andet...
 
  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.
Vejen Kommune har ingen formelle krav til, hvordan et lokalråd sammensættes. Dette skyldes, at lokalrådene i Vejen Kommune er opstået som en græsrodsbevægelse og denne lokale drivkraft skal sikres bibeholdt.
 
Som udgangspunkt skal lokalrådet dog være sammensat på baggrund af et valg og/eller sammensat af repræsentanter for lokalområdets foreninger. Dermed sikres en lokal opbakning til lokalrådets arbejde og hjemmel til at kunne tale på lokalområdets vegne. Ligeledes skal lokalrådet have vedtægter og være registreret som en forening.
 
De 24 lokalråd er sammensat på forskellig vis. Flertallet har haft et valg blandt byens borgere, eksempelvis ved afholdelse af borgermøde, mens vælger at lokalrådet består af medlemmer fra det lokale foreningsliv.

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne.

Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer.

Kontakt Lokalrådet, hvis du også brænder for at sikre fællesskabet og nærdemokratiet i lige præcis din landsby.

Bække Lokalråd

Vestergade 2
6622 Bække
Formand: Gitte Jakobsen
Tlf.: +45 61 39 83 18
E-mail:  baekkelokalraad@gmail.com
De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner.
 
Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.
 
X