Bække

Bække Indre Mission

Indre Missioner er en del af folkekirken

Vi mødes i Konfirmandhuset, Søndergade 13, ca. 1. gang om måneden, hvor vi har forskellige arrangementer.

Vi har filmaften, som ofte starter med fællesspisning.

Vi har vores årlige udflugt, som starter med gudstjeneste.

Vi har sangaften, hyggespils aften og vores årlige julefest.

Vi har bibelundervisning.

Vi lytter til forskellige talere, som kommer omkring forskellige emner.

F.eks. Hvem er Gud. Hvad skal vi med kristendommen i fremtiden.

Hvorfor fejrer vi Påske og Pinse. Hvad sker der efter døden.

Alle emner bliver belyst ud fra bibelen.

Under hyggelige former, hvor vi snakker, synger, beder og drikker kaffe m. m.

Vores program står i Kirkebladet. 

Kom og vær med og se. om det ikke er noget for dig.

Kontaktpersoner

Kirsten Mølby.
Tlf. +45 41 68 94 95.
Mail. Kirsten.molby@hotmail.com

 Lisbeth Rasmussen.
Tlf. +45 28 44 97 95.
Mail.  Kragelundvej4@gmail.com

Program:

Møderne starter kl. 19,30.

Kontaktudvalg:

Kirsten Mølby, tlf. 41689495.

Lisbeth Rasmussen, 28449795.