Bække

Bække Indre Mission

Indre Missioner er en del af folkekirken

Vi mødes i Konfirmandhuset, Søndergade 13, ca. 1. gang om måneden, hvor vi har forskellige arrangementer.

Vi har filmaften, som ofte starter med fællesspisning.

Vi har vores årlige udflugt, som starter med gudstjeneste.

Vi har sangaften, hyggespils aften og vores årlige julefest.

Vi har bibelundervisning.

Vi lytter til forskellige talere, som kommer omkring forskellige emner.

F.eks. Hvem er Gud. Hvad skal vi med kristendommen i fremtiden.

Hvorfor fejrer vi Påske og Pinse. Hvad sker der efter døden.

Alle emner bliver belyst ud fra bibelen.

Under hyggelige former, hvor vi snakker, synger, beder og drikker kaffe m. m.

Vores program står i Kirkebladet. 

Kom og vær med og se. om det ikke er noget for dig.

Kontaktpersoner

Kirsten Mølby.
Tlf. +45 41 68 94 95.
Mail. Kirsten.molby@hotmail.com

 Lisbeth Rasmussen.
Tlf. +45 28 44 97 95.
Mail.  Kragelundvej4@gmail.com

Program:

Møderne starter kl. 19,30.

Kontaktudvalg:

Kirsten Mølby, tlf. 41689495.

Lisbeth Rasmussen, 28449795.

Januar.   

Tirsdag d. 11. Bedemøde hos Kirsten og Holger Mølby, Ribe-Vejlelandevej 35, Bække. 

Tirsdag d. 25. Kl. 18,30. Filmaften v/ Grethe og Sten Præstholm. Suppe v/ Lily Enemark og Inga Hansen. Pris 50,-

Februar.  

Tirsdag d. 22. Møde. v/ miss. Arne Nørgård, Kolding.

Marts.   

Tirsdag d. 8. Min sang v/ Inga Hansen og Keld Hansen.

Lørdag d. 12. Bække messe i Hærvejs hallen, program senere.

Torsdag d. 17. Kredsmøde i Vorbasse.

April.     

Tirsdag d. 5. Soldater Mission. v/ Esther Kofoed, Fredericia. Amr. Lotteri.

Onsdag d. 20. Kredsmøde i Grindsted

Maj.      

Torsdag d. 12. St. Bededags aften. Varme Hveder, hygge og spil.

Tirsdag d. 17. Åbne Døre. v/ Børge Jørgensen. Emne: Forfølgelse af kristne i hele verden. Indsamling-

Juni.         

Søndag d. 19. Udflugt. v/ Kisser og Ove Hørlyck

August.    

Tirsdag d. 16. Kl. 18,30. Opstart. Vi starter med pølser. Hygge, Tag spil med, Kaffe, Sang m.m. Pris 50.-

Vejen indbyder, v/ Bjarne Hvidbjerg, Tistrup. Ring omkring kørsel.

 September.  

Tirsdag d. 6. Kl. 18,30. Høstfest. v/ Ellen og Jens E. Hansen ,Vejen Amr. Lotteri. Pris 60,-

Tirsdag d. 20. Kredsmøde i Bække v/ miss. Brian Madsen, Vejle. Bibelundervisning.

Oktober.     

Tirsdag d. 11. K.A.B., arbejdet blandt blinde/svagtseende. Hvad er der af hjælpemidler. v/ Povl A. Nygård, Fredericia.

November.   

Tirsdag d. 8. Møde v/ Regionsleder, Bjarne Taulborg, Haderslev. Ti. 29/On. 30.

 Adventsgudstjeneste fælles med Eftermiddags Højskolen.

December.   

Tirsdag d. 20. Julehygge, vi pynter træet, julehistorie, æbleskiver m.m.

Torsdag d. 29. Julefest. v/ Helle og Hans H. K. Madsen, Læborg. Husk pakke til pakkeleg.